Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.- TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1.- BAB-I ALİ BİLGİ İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi : Başıbüyük Mahallesi , Başıbüyük Yolu Caddesi , Okul Sokak , Kent Plus Towers , No: 16 , Maltepe – İstanbul

Ticaret Sicil No : 414083

Mersis No : 0388016895200011

Vergi Dairesi : Küçükyalı

Vergi No : 3880168952

Elektronik Posta : uyelik@taksimtoplantilari.org

Telefon : + 90 216 518 85 00

( Toplantı / etkinlik düzenleyen kuruluş olarak sözleşmede bundan sonra ‘ Satıcı ’ ) olarak anılacaktır.

1.2.- ALICI

Üyelik ve diğer işlemlerde girilen bilgiler esas alınır

Adı / Soyadı / Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Elektronik Posta :

( Toplantı / etkinlik düzenleyen kuruluştan önerilen hizmetlerden bir veya birkaçını satın alan kişi sözleşmede bundan sonra ‘ Alıcı ’ ) olarak anılacaktır.

2.- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu Alıcı‘nın , ‘ Satıcı’ya ait Bab-ı Ali Bilgi , İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. internet sitesi olan www.taksimtoplantilari.org internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı , aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün / ürünlerin satışı ve teslimi / gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER

Sipariş sepetine eklenen ürün / ürünler ve ödeme sayfasında belirtilen ödeme şekli geçerlidir.

4. – GENEL HÜKÜMLER

4.1. – Alıcı , Bab-ı Ali Bilgi , İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş. internet sitesi olan www.taksimtoplantilari.org internet sitesinde Sözleşme konusu olan ürün / ürünlerin temel nitelikleri , satış fiyatı , ödeme şekli , teslimat / gerçekleşmeyle ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmektedir.

4.2. – Sözleşme konusu ürün / ürünler değişken takvimli olarak dijital ve / ya fiziki ortamda gerçekleşen etkinliklerdir. Teyitli tarihlerde gerçekleştiğinde her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yeri ne olursa olsun dijital olarak katılımına teknik olarak imkan sağlayacak bilgiler , yeterli süre öncesinde Alıcı veya gösterdiği kişi / kuruluşa iletilecektir.

4.3. – Sözleşme konusu ürün / ürünlerle ilgili bilgiler , yeterli süre öncesinde elektronik ortam üzerinden bildirilmektedir. Alıcı’nın bildirimi alması , takvim ve içeriğe uygun davranıp davranmamasından Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4. – Satıcı , olağan koşullar altında 12 ayı kapsayan bir Dönem içinde en az 4’ü fiziki ( yemekli ) olmak üzere en az 12 dijital toplantı düzenlemektedir.

Ürün / ürünler bu toplantılar veya bunların içinde yer alan hizmetlerle ilgilidir.

Ürün / ürünlerle ilgili içerik , takvim ve sıralama değişikliği Satıcı tarafından dünya , ülke ve onur konuşmacılarının gündemine uygun şekilde dilediği gibi değiştirilebilmektedir.

4.5. – Sözleşme konusu ürün / ürünlerden Alıcı’nın faydalanabilmesi için bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün / ürünler bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise , Satıcı her hangi bir yükümlülük altına girmez.

4.6. – Alıcı’nın ürün / ürünlerden faydalanmaya başlamasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı şekilde kullanılması nedeni ile ilgili banka ve / ya finans kuruluşunun ürün / ürünler bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde , Alıcı bedeli 7 ( yedi ) gün içinde ödemekle yükümlüdür.

4.7. – Konunun doğası gereği ürün / ürünler arızalı , bozuk olma ihtimali olmayan , garanti kapsamı gerektirmeyen toplantı ve etkinliklerdir. Kusurlu , ayıplı veya bozuk ürün kapsamında doğabilecek hukuki hiçbir sonuç ve bağlı işlem gerçekleşmemektedir.

5.- İPTAL / CAYMA HAKKI

Satıcı , Alıcı’yı , bedeli ödemesini takip eden 60 ( altmış ) gün içinde ürün / ürünlerden tek yanlı olarak faydalandırtmaya başlamasıyla yükümlülükleriyle ilgili süreci eksiksiz gerçekleştirmekte sayılmaktadır. Bu durumda Alıcı , Dönem bitimine kadar iptal / cayma hakkı kullanamayacaktır.

6.- YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında , mevzuat uyarınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki İstanbul ( Anadolu ) Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İş bu Sözleşmeyi kabul etmekle ve bunun yerine getirilmesiyle beraber ‘ Alıcı ‘ işbu Sözleşme’nin bütün koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Alıcı , bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

Satıcı

Bab-ı Ali Bilgi , İletişim ve Medya Hizmetleri A.Ş.


Alıcı

……

1977'den bugüne...